ILAC MRA
 

MAGNITUDES ACREDITADAS

  • CAUDAL DE GASES

EQUIPOS QUE SE CALIBRAN TOTAL O PARCIALMENTE:

  • Caudalímetros de Medida directa
  • Controladores masicos de caudal
  • Captadores de bajo volumen
  • Captadores de medio volumen
  • Captadores de alto volumen
  • Caudalímetros con salida eléctrica
  • Cauldalímetros de Respirómetros
  • Rotametros

Ver acreditación ISO 17025
Ver anexo técnico